Despăgubiri în caz de accidente rutiere

Despăgubiri accidente rutiere

Avocat despăgubiri accidente rutiere

Servicii:

  • Analiză gratuită a dosarului;
  • Asistare și reprezentare de către avocat în relația cu autoritățile (instanță, parchet etc.);
  • Negociere directă cu asigurătorul;
  • Redactare documente;
  • Inițierea procedurii de executare silită;
  • Depunerea tuturor diligențelor în vederea obținerii unor despăgubiri corecte.

Ce trebuie să știi dacă ai fost victima unui accident rutier sau dacă o rudă apropiată și-a pierdut viața în urma unui accident rutier? – Despăgubiri accidente rutiere.

De multe ori în caz de accident rutier au loc consecințe tragice, iar suferințele provocate de acestea victimelor sau rudelor apropiate sunt atât de mari încât nicio sumă de bani nu le poate compensa. Cu toate acestea, este bine de știut că pot fi obținute despăgubiri în caz de accidente rutiere, constând în prejudicii materiale și morale.

Pot fi solicitate atât (i) daune materiale reprezentate de cheltuielile pentru recuperarea sănătății victimei ranite, precum și tot venitul nerealizat că urmare a afectării stării de sănătate, sau, în cazul decesului victimei, toate cheltuielile de înmormântare, ritualuri creștinești ulterioare, monument funerar etc., cât și (ii) daune morale, care reprezintă compensații materiale pentru suferința psihică prin care trece o persoană ori familia că urmare a pierderii unei ființe dragi. Pot beneficia de daune morale și persoanele ranite grav în urma unui accident rutier.

Cine plătește despăgubiri în caz de accidente rutiere?

Așa cum rezultă din dispozițiile legale în materie, daunele materiale și daunele morale sunt acoperite de către asiguratorul auto. Acest aspect a fost stabilit în mod clar și de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin Decizia RIL nr. 1/2016. Desigur, pentru ca asiguratorul să achite daunele este necesar ca șoferul responsabil să aibă încheiată o asigurare auto valabilă.

În cazul în care șoferul responsabil de accident nu are o asigurare auto valabilă sau nu a putut fi identificat, va fi obligat la plată Fondul de Protecție a Victimelor Străzii.

Sunt firme de asigurare care încearcă soluționarea amiabilă și oferă despăgubiri în caz de accidente rutiere pentru acoperirea prejudiciulul material sau/și moral înainte să fie obligați de către o instanță de judecată. În momentul în care o societate de asigurare face o asemenea propunere trebuie să acordați maximă atenție la valoarea despăgubirilor.

În astfel de situații, reomandarea noastră este aceea de a apela la un avocat specializat care poate negocia cu societatea de asigurare cuantumul despăgubirilor pe care dvs. urmează să le primiți astfel încât să primiți o despăgubire corectă raportat la gravitatea accidentelor rutiere și prejudiciile suferite. Despăgubirile propuse trebuie analizate raportat la particularitățile fiecărei cauze, dar și raportat la despăgubirile pe care instanțele judecătorești le-au acordat în situații similare.

Deci, înainte de a discuta cu asiguratorul despre eventualele despăgubiri pentru accidente rutiere pe care dorește să le achite, asigurați-vă că sunteți informați corect cu privire la cuantumul care vi se cuvine, iar în cazul în care asiguratorul refuză achitarea cuantumului propus de dvs. poate fi obligat la plată în instanță. Deși, procesul durează mai mult, există posibilitatea obținerii unor sume considerabil mai mari.

Eliberarea certificatul medico-legal în caz de accidente rutiere

Certificatul medico-legal este eliberat pentru evaluarea gravității vătamarii corporale. Acesta se eliberează fie la cerere, în termen de 30 de zile de la data producerii accidentului, fie ulterior, prin intermediul poliției. În funcție de durata îngrijirilor medicale și alți factori precum modalitatea în care v-a fost afectată viața socială, profesională și de familie vor fi stabilite despăgubirile ce urmează a vă fi achitate.

Daunele morale conform Codului Civil. Despăgubiri accidente rutiere cu deces sau vătămare corporală

Potrivit dispozițiilor art. 253 alin. (4) C. civ. „persoana prejudiciată poate cere despăgubiri sau, după caz, o reparaţie patrimonială pentru prejudiciul, chiar nepatrimonial, ce i-a fost cauzat, dacă vătămarea este imputabilă autorului faptei prejudiciabile. În aceste cazuri, dreptul la acţiune este supus prescripţiei extinctive.”

Totodată, potrivit dispoziților art. 1.391 C. civ.:

„(1) În caz de vătămare a integrităţii corporale sau a sănătăţii, poate fi acordată şi o despăgubire pentru restrângerea posibilităţilor de viaţă familială şi socială.

(2) Instanţa judecătorească va putea, de asemenea, să acorde despăgubiri ascendenţilor, descendenţilor, fraţilor, surorilor şi soţului, pentru durerea încercată prin moartea victimei, precum şi oricărei alte persoane care, la rândul ei, ar putea dovedi existenţa unui asemenea prejudiciu.

(3) Dreptul la despăgubire pentru atingerile aduse drepturilor inerente personalităţii oricărui subiect de drept va putea fi cedat numai în cazul când a fost stabilit printr-o tranzacţie sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

(4) Dreptul la despăgubire, recunoscut potrivit dispoziţiilor prezentului articol, nu trece la moştenitori. Aceştia îl pot însă exercita, dacă acţiunea a fost pornită de defunct.”

Daune morale accidente rutiere. Care sunt soluțiile instanțelor de judecată?

Valoarea daunelor morale poate să difere în funcție de particularitățile fiecărui dosar în parte, de circumstanțele în care a avut loc accidentul, de culpa pe care persoana vătămată a avut-o la producerea accidetului rutier (ex. traversarea străzii printr-un loc nepermis) etc.

Din analiza hotărârilor judecătorești ce au fost pronunțate în astfel de dosare, rezultă că daunele morale pot fi în cuantum de câteva zeci de mii de euro, în cazul vătămărilor corporale și de câteva sute de mii de euro în cazul în care a avut loc decesul victimei. Orientativ, s-au acordat daune morale în valoare de aproximativ 1.000-1.500 Lei pentru fiecare zi de îngrijire medicală – vătămare corporală, și aproximtiv 150.000 – 200.000 Euro pentru suferința provocată de moartea copilului sau părintelui.

Vă suntem alături în momente dificile.

Contactează-ne!

Leave this field blank

Asigurăm suportul de care aveți nevoie!

Avocat Diaconu Cosmin
București, Drumul Timonierului nr. 11-13, Sector 6