Articole juridice

Suspendare contract de munca

Suspendare contract de munca. Contractul de munca este un contract cu executare succesiva, iar institutia suspendarii contractului de munca este o consecinta a acestui caracter. Potrivit dispozitiilor art. 49 din Codul muncii exista trei modalitati in care poate fi suspendat contractul individual de munca: (i) de drept, (ii) din initiativa uneia dintre parti (a salariatului …

Read More

Executare silită a ipotecii – Prescripție

Prin decizia nr. 13 din data de 06 iunie 2022, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii, a decis în ceea ce privește prescripția dreptului de a solicita executarea silită a ipotecii următoarele: „Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de apel Galaţi …

Read More

Repoziționare vehicul după accident

Repoziționarea vehiculului implicat într-un accident de circulație în urma căruia a avut loc moartea, vătămarea integrității corporale ori a sănătății uneia sau mai multor persoane este interzisă. Acest aspect rezultă din dispozițiile art. 77 alin. (3) din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Mai mult, potrivit dispozițiilor art. 388 alin. (2) C. pen. …

Read More

Ordonanța de plată

Sediul materiei: Art. 1.014 și urm. din Codul de procedură civilă Procedura ordonanţei de plată este o procedură specială, derogatorie de la dreptul comun, de soluţionare a cererilor prin care se solicită obligarea debitorului la plata unei sume de bani, în măsura în care sunt îndeplinite anumite condiţii speciale. Condițiile de aplicabilitate a dispozițiilor pentru Ordonanța de plată Potrivit art. 1.014 din Codul de Procedură …

Read More

Scrisoarea de Garanție

Sediul materiei: Art. 2.321 Cod Civil, Publicația ICC nr. 758 din 01 iulie 2010 Scrisoarea de garanție este o garanție autonomă, care apare reglementată pentru prima dată la nivel național în actualul Cod Civil. Aceasta a fost utilizată și anterior din nevoia de securizare a creanțelor. La nivel internațional, întrucât acest instrument era folosit frecvent …

Read More

Aplicarea dobânzilor și penalităților prevăzute de art. 10 Legea 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât prin pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept faptul că: „Dobânzile şi penalitățile la care se referă art. 10 alin. (11) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale se aplică doar la prejudiciul produs prin comiterea faptei, fără a se lua …

Read More

Venituri excluse de la urmărirea silită

Prin dispozițiile art. 729 din Codul de Procedură Civilă s-au prevăzut o serie de venituri care nu pot fi sub nicio formă executate silit având în vedere scopul cu care acestea sunt acordate. Alocaţiile de stat şi indemnizaţiile pentru copii Deși alocația pentru copii este primită de către părinți în baza acordului acestora, titular al …

Read More

Garanția contra viciilor bunului vândut. Starea de temere provocată nu poate constitui un viciu ascuns.

Înalta Curte de Casație și Justiție a analizat dacă starea de temere provocată de riscul continuu de a suporta consecințele averierii unei conducte magistrale de apă ce subtraversează imobilul vândut poate fi asimilată unui viciu ascuns al bunului prin raportare la dispozițiile art. 1.707 C. civ. În urma analizei, ICCJ a hotărât casarea deciziei instanței …

Read More

Garanția contra viciilor bunului vândut. Vicii ascunse.

Sediul materiei: Art. 1.707 și urm. din Codul Civil Condiții: Dispozițiile legale aferente viciilor ascunse sunt aplicabile dacă: (i) la data predării bunului viciul nu putea fi descoperit de un cumpărător prudent și diligent fără asistență de specialitate, (ii) din cauza viciului bunul nu poate fi folosit potrivit întrebuințării la care este destinat (așteptării cumpărătorului) …

Read More

Consemnarea refuzului deținutului de a primi îngrijiri medicale trebuie să fie dat în mod expres și în scris. Angajarea răspunderii penitenciarului și acordarea de despăgubiri.

Înalta Curte de Casație și Justiție a analizat modalitatea în care trebuie exprimat refuzul deținutului pentru o intervenție medicală sau pentru continuarea actului medical prin raportare la următoarele dispoziții legale: (i) art. 71 – 72, art. 105 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în …

Read More

Asigurăm suportul de care aveți nevoie!

Avocat Diaconu Cosmin
București, Drumul Timonierului nr. 11-13, Sector 6