Articole juridice

Ordonanța de plată

Sediul materiei: Art. 1.014 și urm. din Codul de procedură civilă Procedura ordonanţei de plată este o procedură specială, derogatorie de la dreptul comun, de soluţionare a cererilor prin care se solicită obligarea debitorului la plata unei sume de bani, în măsura în care sunt îndeplinite anumite condiţii speciale. Condițiile de aplicabilitate a dispozițiilor pentru Ordonanța de plată Potrivit art. 1.014 din Codul de Procedură …

Read More

Scrisoarea de Garanție

Cererea de plată a sumei garantate prin Scrisoarea de garanție. Potrivit alin. (2) art. 2.321 C. civ. „Angajamentul astfel asumat se execută la prima şi simpla cerere a beneficiarului, dacă prin textul scrisorii de garanţie nu se prevede altfel.” Putem desprinde de aici două tipuri de Scrisori de Garanții respectiv scrisoarea de garanție care se …

Read More

Aplicarea dobânzilor și penalităților prevăzute de art. 10 Legea 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât prin pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept faptul că: „Dobânzile şi penalitățile la care se referă art. 10 alin. (11) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale se aplică doar la prejudiciul produs prin comiterea faptei, fără a se lua …

Read More

Cerere de recurs transmisă prin e-mail trebuie să poarte o semnătură electronică validă potrivit dispozițiilor Legii nr. 455/2001

Înalta Curte de Casație și Justiție a analizat validitatea semnăturii de pe cererea de recurs transmisă în format electronic prin e-mail raportat la dispozițiile art. 486 alin. (1) lit. e) și a dispozițiilor Legii nr. 455/2001. În urma analizei, ICCJ a hotărât faptul că în cazul cererilor de recurs transmise prin e-mail acestea trebuie să …

Read More

Venituri excluse de la urmărirea silită

Prin dispozițiile art. 729 din Codul de Procedură Civilă s-au prevăzut o serie de venituri care nu pot fi sub nicio formă executate silit având în vedere scopul cu care acestea sunt acordate. Alocaţiile de stat şi indemnizaţiile pentru copii Deși alocația pentru copii este primită de către părinți în baza acordului acestora, titular al …

Read More

Garanția contra viciilor bunului vândut. Starea de temere provocată nu poate constitui un viciu ascuns.

Înalta Curte de Casație și Justiție a analizat dacă starea de temere provocată de riscul continuu de a suporta consecințele averierii unei conducte magistrale de apă ce subtraversează imobilul vândut poate fi asimilată unui viciu ascuns al bunului prin raportare la dispozițiile art. 1.707 C. civ. În urma analizei, ICCJ a hotărât casarea deciziei instanței …

Read More

Garanția contra viciilor bunului vândut. Vicii ascunse.

Sediul materiei: Art. 1.707 și urm. din Codul Civil Condiții: Dispozițiile legale aferente viciilor ascunse sunt aplicabile dacă: (i) la data predării bunului viciul nu putea fi descoperit de un cumpărător prudent și diligent fără asistență de specialitate, (ii) din cauza viciului bunul nu poate fi folosit potrivit întrebuințării la care este destinat (așteptării cumpărătorului) …

Read More

Consemnarea refuzului deținutului de a primi îngrijiri medicale trebuie să fie dat în mod expres și în scris. Angajarea răspunderii penitenciarului și acordarea de despăgubiri.

Înalta Curte de Casație și Justiție a analizat modalitatea în care trebuie exprimat refuzul deținutului pentru o intervenție medicală sau pentru continuarea actului medical prin raportare la următoarele dispoziții legale: (i) art. 71 – 72, art. 105 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în …

Read More

Asigurăm suportul de care aveți nevoie!

Avocat Diaconu Cosmin
București, Foișorului 16, Sector 3