Articole juridice

Înalta Curte de Casație și Justiție. Calitatea de funcționar public a unei persoane cu funcție de conducere în cadrul unui partid politic

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât prin pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept faptul că: „Persoana care deține o funcție de conducere în cadrul unui partid politic are calitatea de funcționar public potrivit dispozițiilor art. 147 alin. (1) din Codul penal de la 1968. Persoana care deține o funcție de …

Read More

Întreruperea cursului prescripției răspunderii penale. Clasarea și încetarea anumitor dosare penale ca urmare a deciziei Curții Constituționale

Curtea Constituțională, prin Decizia nr. 358 din data de 26 mai 2022, a pus capăt controverselor provocate de dispozițiile art. 155 alin. (1) C. pen. care reglementează întreruperea cursului prescripției răspunderii penale. Această decizie adoptată poate conduce la închiderea unor dosare penale prin pronunțarea de soluții de clasare sau încetarea procesului penal. Parcursul normei care …

Read More

Executare silită a ipotecii – Prescripție

Prin decizia nr. 13 din data de 06 iunie 2022, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii, a decis în ceea ce privește prescripția dreptului de a solicita executarea silită a ipotecii următoarele: „Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de apel Galaţi …

Read More

Repoziționare vehicul după accident

Repoziționarea vehiculului implicat într-un accident de circulație în urma căruia a avut loc moartea, vătămarea integrității corporale ori a sănătății uneia sau mai multor persoane este interzisă. Acest aspect rezultă din dispozițiile art. 77 alin. (3) din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Mai mult, potrivit dispozițiilor art. 388 alin. (2) C. pen. …

Read More

Măsura reținerii – Art. 209 C.proc.pen.

Măsura preventivă a reținerii este prevăzută de dispozițiile art. 209 C. proc. pen. și este considerată cea mai puțin intruzivă măsură preventivă dintre cele prevăzute de art. 202 C. proc. pen. Condițiile în care se poate dispune măsura reținerii Potrivit art. 209 alin. (1) C. proc. pen. măsura reținerii poate fi dispusă față de suspect …

Read More

Ordonanța de plată

Sediul materiei: Art. 1.014 și urm. din Codul de procedură civilă Procedura ordonanţei de plată este o procedură specială, derogatorie de la dreptul comun, de soluţionare a cererilor prin care se solicită obligarea debitorului la plata unei sume de bani, în măsura în care sunt îndeplinite anumite condiţii speciale. Condițiile de aplicabilitate a dispozițiilor pentru Ordonanța de plată Potrivit art. 1.014 din Codul de Procedură …

Read More

Scrisoarea de Garanție

Sediul materiei: Art. 2.321 Cod Civil, Publicația ICC nr. 758 din 01 iulie 2010 Scrisoarea de garanție este o garanție autonomă, care apare reglementată pentru prima dată la nivel național în actualul Cod Civil. Aceasta a fost utilizată și anterior din nevoia de securizare a creanțelor. La nivel internațional, întrucât acest instrument era folosit frecvent …

Read More

Aplicarea dobânzilor și penalităților prevăzute de art. 10 Legea 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât prin pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept faptul că: „Dobânzile şi penalitățile la care se referă art. 10 alin. (11) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale se aplică doar la prejudiciul produs prin comiterea faptei, fără a se lua …

Read More

Cerere de recurs transmisă prin e-mail trebuie să poarte o semnătură electronică validă potrivit dispozițiilor Legii nr. 455/2001

Înalta Curte de Casație și Justiție a analizat validitatea semnăturii de pe cererea de recurs transmisă în format electronic prin e-mail raportat la dispozițiile art. 486 alin. (1) lit. e) și a dispozițiilor Legii nr. 455/2001. În urma analizei, ICCJ a hotărât faptul că în cazul cererilor de recurs transmise prin e-mail acestea trebuie să …

Read More

Venituri excluse de la urmărirea silită

Prin dispozițiile art. 729 din Codul de Procedură Civilă s-au prevăzut o serie de venituri care nu pot fi sub nicio formă executate silit având în vedere scopul cu care acestea sunt acordate. Alocaţiile de stat şi indemnizaţiile pentru copii Deși alocația pentru copii este primită de către părinți în baza acordului acestora, titular al …

Read More

Asigurăm suportul de care aveți nevoie!

Avocat Diaconu Cosmin
București, Foișorului 16, Sector 3