Jurisprudență

Aplicarea dobânzilor și penalităților prevăzute de art. 10 Legea 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât prin pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept faptul că: „Dobânzile şi penalitățile la care se referă art. 10 alin. (11) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale se aplică doar la prejudiciul produs prin comiterea faptei, fără a se lua …

Read More

Cerere de recurs transmisă prin e-mail trebuie să poarte o semnătură electronică validă potrivit dispozițiilor Legii nr. 455/2001

Înalta Curte de Casație și Justiție a analizat validitatea semnăturii de pe cererea de recurs transmisă în format electronic prin e-mail raportat la dispozițiile art. 486 alin. (1) lit. e) și a dispozițiilor Legii nr. 455/2001. În urma analizei, ICCJ a hotărât faptul că în cazul cererilor de recurs transmise prin e-mail acestea trebuie să …

Read More

Garanția contra viciilor bunului vândut. Starea de temere provocată nu poate constitui un viciu ascuns.

Înalta Curte de Casație și Justiție a analizat dacă starea de temere provocată de riscul continuu de a suporta consecințele averierii unei conducte magistrale de apă ce subtraversează imobilul vândut poate fi asimilată unui viciu ascuns al bunului prin raportare la dispozițiile art. 1.707 C. civ. În urma analizei, ICCJ a hotărât casarea deciziei instanței …

Read More

Consemnarea refuzului deținutului de a primi îngrijiri medicale trebuie să fie dat în mod expres și în scris. Angajarea răspunderii penitenciarului și acordarea de despăgubiri.

Înalta Curte de Casație și Justiție a analizat modalitatea în care trebuie exprimat refuzul deținutului pentru o intervenție medicală sau pentru continuarea actului medical prin raportare la următoarele dispoziții legale: (i) art. 71 – 72, art. 105 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în …

Read More

Asigurăm suportul de care aveți nevoie!

Avocat Diaconu Cosmin
București, Foișorului 16, Sector 3