Garanția contra viciilor bunului vândut. Starea de temere provocată nu poate constitui un viciu ascuns.

Garanția contra viciilor bunului vândut. Starea de temere provocată nu poate constitui un viciu ascuns.

Înalta Curte de Casație și Justiție a analizat dacă starea de temere provocată de riscul continuu de a suporta consecințele averierii unei conducte magistrale de apă ce subtraversează imobilul vândut poate fi asimilată unui viciu ascuns al bunului prin raportare la dispozițiile art. 1.707 C. civ. În urma analizei, ICCJ a hotărât casarea deciziei instanței …

Read More

Garanția contra viciilor bunului vândut. Vicii ascunse.

Sediul materiei: Art. 1.707 și urm. din Codul Civil Condiții: Dispozițiile legale aferente viciilor ascunse sunt aplicabile dacă: (i) la data predării bunului viciul nu putea fi descoperit de un cumpărător prudent și diligent fără asistență de specialitate, (ii) din cauza viciului bunul nu poate fi folosit potrivit întrebuințării la care este destinat (așteptării cumpărătorului) …

Read More

Consemnarea refuzului deținutului de a primi îngrijiri medicale trebuie să fie dat în mod expres și în scris. Angajarea răspunderii penitenciarului și acordarea de despăgubiri.

Înalta Curte de Casație și Justiție a analizat modalitatea în care trebuie exprimat refuzul deținutului pentru o intervenție medicală sau pentru continuarea actului medical prin raportare la următoarele dispoziții legale: (i) art. 71 – 72, art. 105 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în …

Read More

Asigurăm suportul de care aveți nevoie!

Avocat Diaconu Cosmin
București, Foișorului 16, Sector 3