Repoziționare vehicul după accident

Repoziționarea vehiculului implicat într-un accident de circulație în urma căruia a avut loc moartea, vătămarea integrității corporale ori a sănătății uneia sau mai multor persoane este interzisă. Acest aspect rezultă din dispozițiile art. 77 alin. (3) din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Mai mult, potrivit dispozițiilor art. 388 alin. (2) C. pen. schimbarea poziției vehiculului în condițiile anterior precizate reprezintă infracțiune:

Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi fapta oricărei persoane de a modifica starea locului sau de a şterge urmele accidentului de circulaţie din care a rezultat uciderea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane, fără acordul echipei de cercetare la faţa locului.

Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit prin Decizia nr. 22 din data de 04 mai 2022 faptul că:

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 338 alin. (2) din Codul penal privind infracţiunea de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia, stabileşte că fapta oricărei persoane de a modifica starea locului are în vedere și schimbarea poziției vehiculului implicat într-un accident de circulație”.

Desigur, există și excepții când modificarea stării locului prin schimbarea poziției veiculuilui implicat într-un accident de circulație în aceste condiții nu reprezintă infracțiune:

a) atunci când singura persoană vătămată este conducătorul singurului autovehicul implicat în accident. (Decizia ÎCCJ nr. 8/ 21.03.2019);

b) în urma accidentului s-au produs doar pagube materiale;

c) conducătorul vehiculului, în lipsa altor mijloace de transport, transportă el însuşi persoanele rănite la cea mai apropiată unitate sanitară. În acest caz trebuie să declare la unitatea sanitară datele personale de identitate şi numărul de înmatriculare sau înregistrare a vehiculului condus. După ce datele furnizate sunt consemnate într-un registru special se întoarce imediat la locul accidentului;

d) conducătorul autovehiculului cu regim de circulaţie prioritară anunţă de îndată poliţia. După terminarea misiunii trebuie să se prezinte la sediul unităţii de poliţie pe a cărei rază de competenţă s-a produs accidentul, în vederea întocmirii documentelor de constatare;

e) victima părăseşte locul faptei, iar conducătorul de vehicul anunţă imediat evenimentul la cea mai apropiată unitate de poliţie.

În concluzie, în situația în care nu vă aflați într-una din excepțiile prezentate, raportați poliției accidentul și așteptați până primiți acordul echipei de cercetare la fața locului pentru schimbarea poziției vehiculului.

Asigurăm suportul de care aveți nevoie!

Avocat Diaconu Cosmin
București, Drumul Timonierului nr. 11-13, Sector 6