Întreruperea cursului prescripției răspunderii penale. Clasarea și încetarea anumitor dosare penale ca urmare a deciziei Curții Constituționale

Curtea Constituțională, prin Decizia nr. 358 din data de 26 mai 2022, a pus capăt controverselor provocate de dispozițiile art. 155 alin. (1) C. pen. care reglementează întreruperea cursului prescripției răspunderii penale. Această decizie adoptată poate conduce la închiderea unor dosare penale prin pronunțarea de soluții de clasare sau încetarea procesului penal.

Parcursul normei care reglementează întreruperea cursului prescripției răspunderii penale din 2018 până astăzi

Până la data de 25 mai 2018 art. 155 alin. (1) C. pen. avea următoarea formă: „Cursul termenului prescripţiei răspunderii penale se întrerupe prin îndeplinirea oricărui act de procedură în cauză.

Prin Decizia Curții Constituționale nr. 297/2018 publicată în Monitorul Oficial la data de 25 iunie 2018 s-a stabilit faptul că soluţia legislativă care prevede întreruperea cursului termenului prescripţiei răspunderii penale prin îndeplinirea „oricărui act de procedură în cauză”, din cuprinsul dispoziţiilor art. 155 alin. (1) din Codul penal, este neconstituţională.

Ca urmare a declarării în 2018 ca neconstituțională a normei care reglementează întreruperea cursului prescripției răspunderii penale s-au conturat două opinii la nivelul jurisprudenței și docrinei. Prima opinie, în sensul că decizia Curții este una simplă/extremă care naște în sarcina legiuitorului obligația de a interveni asupra normei și, cea de-a doua opinie, în sensul că este una interpretativă, care nu necesită o intervenție a legiuitorului, ci doar obligă organele judiciare să aplice norma conform interpretării date de Curte.

La data de 26 mai 2022, Curtea Constituțională a pronunțat o nouă decizie, 358 din data de 26 mai 2022, prin care a constatat faptul că decizia nr. 297/2018 este una simplă/extremă, iar legiuitorul ar fi trebui să intervină asupra ei într-un termen de 45 de zile, adică până la data de 09 august 2018, conform art. 147 din Constituția României.

Modificarea art. 155 alin. (1) C. pen. a avut loc abia în data de 30 mai 2022, prin adoptarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 71/2022 prin care se stabiește următorul cuprins al normei: „Cursul termenului prescripţiei răspunderii penale se întrerupe prin îndeplinirea oricărui act de procedură în cauză care, potrivit legii, trebuie comunicat suspectului sau inculpatului.”

Efectele deciziilor Curții Constituționale asupra întreruperii cursului prescripției răspunderii penale

Dacă până în la data de 28 mai 2018 cursul prescripției răspunderii penale se întrerupea prin efectuarea oricărui act de procedură în cauză, indiferent dacă acesta era comunicat suspectului sau inculpatului, începând cu data de 30 mai 2022 întreruperea are loc doar prin îndeplinirea unui act care potrivit legii trebuie comunicat suspectului sau inculpatului.

Dar ce s-a întâmplat cu dispoziția legală în perioada 28 mai 2018 până la adoptarea OUG nr.71/2022?

După cum rezultă din Decizia nr. 358 din data de 26 mai 2022, prima decizie a Curții Constituționale din 2018 este una simplă/extremă, deci nu poate fi interpretată de către organele judiciare.

Potrivit dispozițiilor art 147 din Constituția României, Parlamentul sau Guvernul, după caz, trebuiau să pună în de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei într-un termen de 45 de zile, la expirarea căruia sintagma „oricărui act de procedură în cauză” își încetează efectele. Nici pe durata termenului de 45 de zile dispoziția declarată neconstiuțională nu produce niciun efect întrucât este suspendată de drept potrivit aceluiași art. 147 din Constituția României.

Prin urmare, ca efect a declarării neconstituționale în anul 2018 a art. 155 alin. (1), în perioada ulterioară, până la adoptarea OUG nr. 71/2022, textul de lege ar fi trebuit să fie citit astfel:

Cursul termenului prescripţiei răspunderii penale se întrerupe prin îndeplinirea.”

Or, norma legală în această formă nu ne spune nimic, lipsind tocmai cazurile de întrerupere a prescripției răspunderii penale, motiv pentru care, în perioada de timp de la 28 mai 2018 și până la intrarea în vigoare a OUG nr. 71/2022, în data de 30 mai 2022, nu există cazuri care să întrerupă termenul de prescripție a răspunderii penale, indiferent de actele pe care organul judiciar le efectua în cauză, chestiune arătată chiar de Curtea Constiuțională:

„În consecință, Curtea constată că, în condițiile stabilirii naturii juridice a Deciziei nr.297 din 26 aprilie 2018 ca decizie simplă/extremă, în absența intervenției active a legiuitorului, obligatorie potrivit art.147 din Constituție, pe perioada cuprinsă între data publicării respectivei decizii și până la intrarea în vigoare a unui act normativ care să clarifice norma, prin reglementarea expresă a cazurilor apte să întrerupă cursul termenului prescripției răspunderii penale, fondul activ al legislației nu conține vreun caz care să permită întreruperea cursului prescripției răspunderii penale.

În concluzie, întrucât actele de procedură, indiferent că sunt comunicate, nu au mai întrerupt termenul de prescripție a răspunderii penale, în unele dosare penale se va putea solicita clasarea, respectiv încetarea procesului penal, fiecare dosar urmând a fi analizat în funcție de particularitățile sale.

Asigurăm suportul de care aveți nevoie!

Avocat Diaconu Cosmin
București, Foișorului 16, Sector 3

%d blogeri au apreciat: