Venituri excluse de la urmărirea silită

Prin dispozițiile art. 729 din Codul de Procedură Civilă s-au prevăzut o serie de venituri care nu pot fi sub nicio formă executate silit având în vedere scopul cu care acestea sunt acordate.

  • Alocaţiile de stat şi indemnizaţiile pentru copii

Deși alocația pentru copii este primită de către părinți în baza acordului acestora, titular al dreptului la alocația de stat pentru copii este copilul. Deci, chiar dacă nu ar fi fost prevăzută în mod expres printre categoriile de bunuri ce nu pot fi urmărite, părintele ce primește alocația pentru copil ar putea invoca faptul că sumele respective nu fac parte din patrimoniul său.

În schimb, indemnizațiile pentru copii nu revin copiilor, ci părinților, însă prin art. 729 din C. proc. civ. se prevede insesizabilitatea totală și absolută a acestora, deci nu ar putea fi urmărite în cadrul unei proceduri de executare silită.

  • Ajutoarele pentru îngrijirea copilului bolnav

Această indemnizație este prevăzută de art. 26 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate și nu poate fi urmărită, astfel încât să poată fi asigurat scopul pentru care acesta este acordat, adică pentru recuperarea stării de sănătate a copilului.

  • Ajutoarele de maternitate

Ajutoarele de maternitate sunt: (i) indemnizația de risc maternal care este acordată potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 și (ii) indemnizația pentru maternitate acordată potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 158/2005 și Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 96/2003.

  • Ajutoarele acordate în caz de deces

Indemnizația este acordată potrivit: (i) dispozițiilor Legii nr. 47/2019 în cazul asiguratului sau pensionarului, precum și în cazul unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, (ii) dispozițiilor Legii nr. 416/2001 în cazul persoanelor care beneficiază de ajutor social.

  • Bursele de studii acordate de stat

Se au în vedere doar bursele de studii acordate de către stat și nu de către organizații private.

  • Diurnele

Diurnele sunt în întregime exceptate de la urmărirea silită întrucât ar pune în imposibilitate de a efectua deplasările în interes de serviciu dacă nu ar mai dispune de alte mijloace.

  • Alte indemnizaţii cu destinaţie specială stabilite potrivit legii

Legea mai prevede și alte indemnizații acordate de lege cu destinație specială. Cu titlu de exemplu: indemnizaţia lunară de hrană acordată pacientului diagnosticat cu tuberculoză prevăzută de legea nr. Legea nr. 302/2018.

Asigurăm suportul de care aveți nevoie!

Avocat Diaconu Cosmin
București, Drumul Timonierului nr. 11-13, Sector 6