Garanția contra viciilor bunului vândut. Vicii ascunse.

Sediul materiei: Art. 1.707 și urm. din Codul Civil

Condiții: Dispozițiile legale aferente viciilor ascunse sunt aplicabile dacă: (i) la data predării bunului viciul nu putea fi descoperit de un cumpărător prudent și diligent fără asistență de specialitate, (ii) din cauza viciului bunul nu poate fi folosit potrivit întrebuințării la care este destinat (așteptării cumpărătorului) sau îi scade în asemenea măsură întrebuințarea sau valoare încât dacă ar fi fost cunoscut de cumpărător la momentul vânzării nu l-ar fi cumpărat (iii) viciul sau cauza lui exista la data vânzării bunului, (iv) cumpărătorul nu a fost informat de existența viciului la data vânzării bunului, (v) viciul ascuns nu constă într-un defect aparent, (vi) bunul nu a fost cumpărat ca urmare a unei vânzări silite.

Notificarea viciilor: Cumpărător trebuie să notifice vânzătorului existența viciului într-un termen rezonabil sub sancțiunea decăderii din dreptul de a mai putea solicita rezoluțiunea contractului de vânzare, cu excepția situației în care obiectul vânzării este un bun mobil corporal și cumpărătorul este un profesionist (potrivit art. 3 C. civ.), caz în care termenul pentru notificarea viciilor ascunse este de 2 zile. În ipoteza în care viciul ascuns apare pe parcursul unei perioade de timp, gradual, termenul pentru notificarea acestuia începe să curgă din momentul în care cumpărătorul își dă seama de gravitatea și întinderea viciului. Vânzătorul care a cunoscut viciul ascuns la momentul vânzării și nu l-a adus la cunoștința cumpărătorului nu poate invoca decăderea din dreptul de a mai cere rezoluțiunea contractului pe motiv că a fost depășit termenul de notificare a viciului.

Efectele garanției pentru vicii ascunse: Ca urmare a constatării existenței viciilor ascunse, ulterior încheierii contractului de vânzare, cumpărătorul are posibilitatea de a solicita, după caz, (i) înlăturarea de către vânzător a viciilor pe cheltuiala sa, (ii) înlocuirea bunului vândut cu un bun de același fel, însă lipsit de vicii, (iii) reducerea corespunzătoare a prețului raportat la scăderea de valoare a bunului ca urmare a afectării acestuia de către viciul ascuns, (iv) rezoluțiunea contractului de vânzare.

Vânzătorul care a cunoscut la momentul vânzării că bunului este afectat de vicii ascunse ar putea fi obligat și la plata de daune interese pentru acoperirea prejudiciul adus cumpărătorului de existența viciului ascuns.

Chiar și în situația în care bunul a pierit sau a fost deteriorat ulterior vânzării, cumpărătorul în continuare poate solicita aplicarea măsurilor aferente garanției pentru vicii ascunse.

Jurisprudență relevantă.

Asigurăm suportul de care aveți nevoie!

Avocat Diaconu Cosmin
București, Drumul Timonierului nr. 11-13, Sector 6