Cerere de recurs transmisă prin e-mail trebuie să poarte o semnătură electronică validă potrivit dispozițiilor Legii nr. 455/2001

Înalta Curte de Casație și Justiție a analizat validitatea semnăturii de pe cererea de recurs transmisă în format electronic prin e-mail raportat la dispozițiile art. 486 alin. (1) lit. e) și a dispozițiilor Legii nr. 455/2001.

În urma analizei, ICCJ a hotărât faptul că în cazul cererilor de recurs transmise prin e-mail acestea trebuie să poarte semnătura electronică (digitală) a autorului lor întrucât acesta este elememnul la care se raportează instanța pentru stabilirea identității semnatarului documentului digital.

Astfel, pentru a nu fi lovite de sancțiunea nulității cerererile transmise către instanță, acestea pot fi transmise (i) prin e-mail, fiind necesar ca documentul să poarte o semnătură electornică validă potrivit Legii nr. 455/2011 sau (ii) prin poștă, fiind necesar ca documentul să poarte semnătura olografă.

I.C.C.J., Secția I civilă, decizia nr. 1113 din 20 mai 2021

Asigurăm suportul de care aveți nevoie!

Avocat Diaconu Cosmin
București, Foișorului 16, Sector 3

%d blogeri au apreciat: