Aplicarea dobânzilor și penalităților prevăzute de art. 10 Legea 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât prin pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept faptul că:

Dobânzile şi penalitățile la care se referă art. 10 alin. (11) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale se aplică doar la prejudiciul produs prin comiterea faptei, fără a se lua în considerare majorarea cu 20% din baza de calcul.

I.C.C.J., Decizia nr. 66 din 29 septembrie 2021

Asigurăm suportul de care aveți nevoie!

Avocat Diaconu Cosmin
București, Drumul Timonierului nr. 11-13, Sector 6